تلف شدن دومین توله یوز آسیایی پارک ملی توران (گفتگو - پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۲/۲۸)

تلف شدن دومین توله یوز آسیایی پارک ملی توران (گفتگو - پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۲/۲۸)
در خبرها داشتیم که دومین توله یوز آسیایی پارک ملی توران استان سمنان تلف شد. سه هفته پیش سه توله یوزپلنگ ماده «ایران» در مرکز تکثیر یوزپلنگ آسیایی پارک ملی توران به دنیا آمدند که یکی از توله ها چند روز پیش تلف شده بود و در حال حاضر فقط یک توله باقی مانده است. گفتگوی همکارم عطایی را بشنوید با آقای ظاهری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان ...
منبع خبر : iribnews.ir