موشک‌های بالستیک اهداف خود را در ۱۵۰ کیلومتری منطقه رزمایش منهدم کردند

موشک‌های بالستیک اهداف خود را در ۱۵۰ کیلومتری منطقه رزمایش منهدم کردند
مرحله عملیاتی رزمایش اقتدار نیروی زمینی ارتش ساعتی پیش با مؤفقیت به پایان رسید.
منبع خبر : iribnews.ir