نشان نقره گرایی و برنز ساروي، صعود میرزا زاده به فينال

نشان نقره گرایی و برنز ساروي، صعود میرزا زاده به فينال
پنجاه و یکمین دوره کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز با حضور ملی پوشان ایران در بلگراد صربستان ادامه پیدا کرد.
منبع خبر : iribnews.ir