دفاع جانانه جوان فلسطینی در مقابل نظامیان صهیونیست

دفاع جانانه جوان فلسطینی در مقابل نظامیان صهیونیست
یکی از جوانان فلسطینی در الخلیل هنگام حمله نظامیان اشغالگر صهیونیست در دفاع از سرزمین خود با سربازان سر تا پا مسلح رژیم اشغالگر درگیر شد.
منبع خبر : iribnews.ir