وضعیت در جزیره کُرس بسیار وخیم است

وضعیت در جزیره کُرس بسیار وخیم است
جاناتان سیکسو گفت: وقتی مشاهده می‌کنیم که پرچم‌های فرانسه آتش زده می‌شود، به پاسگاه‌های ژاندارمری حمله می‌شود، وضعیت بسیار وخیم است.
منبع خبر : iribnews.ir