ایرانِ هسته‌ای و فضایی؛ یعنی ما می‌توانیم

ایرانِ هسته‌ای و فضایی؛ یعنی ما می‌توانیم
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی ‏قرار گرفتن ‎ماهواره خیام در مدار زمین و بهره برداری از این ماهواره را قدمی بزرگی درحوزه صنعت فضایی کشور دانست.
منبع خبر : iribnews.ir