کیفیت دوران مدیریتی بسیار مهم‌تر از طول و مدت آن است

کیفیت دوران مدیریتی بسیار مهم‌تر از طول و مدت آن است
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: عرض و کیفیت دوران مدیریتی بسیار مهم‌تر از طول آن است و ما باید به فکر خلق آثار ماندگار در دوران کاری خود باشیم.
منبع خبر : yjc.news