بوشهر قهرمان پیشکسوتان فوتبال ناشنوا و کم شنوای کشور

بوشهر قهرمان پیشکسوتان فوتبال ناشنوا و کم شنوای کشور
تیم فوتبال پیشکسوتان ناشنوا و کم شنوای بوشهر قهرمان کشور شد.
منبع خبر : iribnews.ir