اولین جشنواره استانی اقتصاد مقاومتی به ایستگاه آخر رسیدنخستین جشنواره اقتصاد مقاومتی نظام سلامت به ایستگاه آخر رسید

نخستین جشنواره اقتصاد مقاومتی نظام سلامت به ایستگاه آخر رسید

برگزاری اختتامیه اولین جشنواره موضوعی اقتصاد مقاومتی - تین نیوز

برگزاری اختتامیه اولین جشنواره موضوعی اقتصاد مقاومتی - تین نیوز
نخستین جشنواره اقتصاد مقاومتی نظام سلامت به ایستگاه آخر رسید

جشنواره ملی بداههنویسی
منبع خبر : yjc.news