برگزاری رویداد استارتاپی خدمات از راه دور خودرو در شیراز

برگزاری رویداد استارتاپی خدمات از راه دور خودرو در شیراز
مرکز نوآوری ماشین سازی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر شیراز، رویداد استارتاپی خدمات از راه دور خودرو در شیراز را برگزار می‌کند.
منبع خبر : yjc.news