نمایشگاه بین المللی کتاب با رویکردی متفاوت برگزار می شود

نمایشگاه بین المللی کتاب با رویکردی متفاوت برگزار می شود
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، امسال با رویکردی متفاوت نسبت به سال های گذشته نمایشگاه بین المللی کتاب را برگزار می کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir